Un cop l’usuari ha comunicat al Soldat Plantat totes les dades de la seva comanda i de l’enviament d’aquesta, enviarem un correu electrònic amb el detall de la comanda, dades especificades i el total a pagar amb les despeses d’enviament incloses. En aquest correu incloure’m el número de compte on s’ha d’efectuar el pagament i un cop disposem del comprovant de pagament o s’hagi fet efectiu el pagament, el Soldat Plantat procedirà a la preparació i enviament de la comanda, des de Correus. Amb el pagament de la factura proforma el client confirma que les dades facilitades i de lliurament són correctes.

En cas de sol·licitar algun article que s’hagi esgotat, els hi comunicarem en la brevetat més gran possible per tal de concretar amb vostès com procedir.

* Enviament i entrega:

L’enviament es realitzarà a l’adreça indicada pel client i ratificada a l’efectuar el pagament de la comanda. S’exigirà la identificació del comprador o de la persona a la qual es dirigeix el producte mitjançant document oficial que li identifiqui (DNI, passaport, targeta de residència, permís de conduir) i signatura de l’albarà corresponent.

En el moment de la recepció de la mercaderia el client es compromet a fer constar en l’albarà de Correus qualsevol indici de desperfecte (caixes trencades o colpejades, embalatges que en moure’ls s’adverteixi so de trencaments a l’interior, etc.) i notificar al Soldat Plantat per qualsevol mitjà la incidència en un termini no superior a 24 hores, si fos el cas, en cas contrari l’assegurança no cobriria les despeses de reparació o reposició de la mercaderia danyada.

Si es produís devolució de l’enviament per causes particulars del client, es podrà reclamar de nou l’enviament de la seva comanda fent-se càrrec de les despeses ocasionades.

El termini de lliurament per a la majoria de comandes serà no superior a una setmana, hores en dies hàbils per a Península una vegada confirmat el pagament de la seva comanda. No obstant això, el Soldat Plantat s’esforçarà per respectar aquest termini, no sent responsable en cas de sobrepassar el termini inicialment indicat.

El preu de les despeses d’enviament, variarà depenent del pes, volum i lloc de lliurament de la comanda. Per a comandes amb destinació a Canàries, Ceuta, Melilla i Andorra, aquest import inclourà les despeses del D.O.A. d’exportació. Devent el client fer-se càrrec del D.O.A. d’importació corresponent i altres impostos i/o aranzels del govern respectiu.